Nákup byl, je a vždy bude považován za stěžejní článek podnikatelských činností. Dokonalá znalost všech firemních potřeb, řízení procesu nakupování navazující na vizi, strategii a cíle organizace, flexibilní analýza trhu a systematická práce s externími dodavateli jsou předpokladem efektivní logistiky nákupu.

 

Jakékoliv zisky z ušlých příležitostí, spojené s nadbytkem nebo nedostatkem produktů, jsou okamžitou ztrátou a úkolem strategického a operativního nákupu je toto riziko eliminovat na maximální minimum.

Efektivní strategický a operativní nákup

Výrobním a obchodním firmám pomáháme zvyšovat výkon a efektivitu jejich nákupu. Jedná se o službu projektového charakteru, která umožní nákupu stát se stabilním prvkem ve společnosti.

Produktem procesu nakupování není nakoupený produkt, ale z důvodu nedostatku vlastních zdrojů se jím musí stát uspokojování potřeb společnosti. Nakoupený a dodaný materiál, zboží, služby nebo expertní práce jsou každé firmě k ničemu, jestliže tyto produkty nesplňují její požadavky na sortiment, množství, kvalitu, cenu, termín, čas a místo dodání atp.

Základem pro určení stabilního a efektivně fungujícího nákupního systému, skládajícího se z různých prvků a jejich vzájemných vazeb, jsou dlouhodobé vize, nastavené strategie a cíle vedení společnosti.

 

Po vnitřní analýze firemních potřeb a detailní analýze trhu vymezíme postavení společnosti vůči jednotlivým dodavatelům, rozčleněným do kategorií podle významnosti na základě ABC analýzy, a stanovíme nákupní strategii, na jejímž základě budou realizovány změny v řízení nákupních činností.

 

Vymezíme rozhraní pro efektivní organizaci operativního a strategického nákupu a vytvoříme komplexní model procesu nákupu a jeho dokumentaci. Podporu nákupního procesu postavíme na automatizaci rutinních činností a na maximálním zefektivnění přenosu informací v informačním systému. Stanovíme měřitelné parametry KPI, které bude nezbytné shromažďovat a vyhodnocovat.

 

Naučíme vás správně provádět hodnocení dodavatelů, které bude poskytovat potřebné informace sloužící k navázání vzájemně výhodných vztahů s dodavateli. Pro výběr dodavatelů připravíme procesní postup s podklady nebo rovnou zajistíme kompletní organizaci a administraci vašich výběrových řízení s garancí nezávislosti, vysokého odborného standardu a především transparentnosti při provádění výběru.

Poptávám konzultaci - Logistika nákupu

* - povinné údaje


Naše další služby

Odteď už vám žádná novinka neunikne