Řízení zásob skladových položek je managementem v mnoha výrobních a obchodních společnostech vnímáno jako problémová místo, pro které je potřeba nastavit nový a efektivní systémový přístup.

 

Optimalizace výše zásob se netýká pouze jejich snižování pro uvolnění vázaného kapitálu, ale někdy také naopak zvýšení zásoby u vytypovaných produktů. Pro firemní obchodní strategii není nic horšího než nemít „co“ prodávat, nemít „z čeho“ vyrábět nebo nemít „ND“ pro neplánovaný servisní zásah.

Efektivní způsoby řízení skladových zásob

Protože pracovníci nákupu většinou nemají potřebnou kapacitu, know-how a především výkonnou podporu v informačních technologiích pro řízení velkého počtu skladových položek, máme připraveny varianty řešení, které jakékoliv společnosti umožní lépe plánovat a řídit zásoby na svých skladech.

Není v lidských silách průběžně ručním způsobem např. provádět kategorizaci položek dle ABC/XYZ analýzy, počítat řídicí parametry vč. pojistných zásob na základě historické spotřeby a predikce (forecastu) budoucích potřeb, optimalizovat nákupní objednávky a výrobní dávky atp. a následně tyto všechny údaje včas aktualizovat na skladových kartách ve firemním informačním systému.

Vhodnou variantu řešení je potřeba vždy zvolit s ohledem na firemní potřeby, z nichž vycházejí konkrétní požadavky na úroveň a kvalitu řízení, plánování a optimalizaci zásob produktů na skladech.

 

Základním řešením je „restart“ v používání standardní funkcionality IS, pokud IS potřebnými funkcemi disponuje. V případě potřeby lze, s pomocí speciálních zákaznických SW úprav, tuto funkcionalitu IS rozšířit a dosáhnout tak požadovaného stupně automatizace. Další variantou je vytvoření interaktivního modelu řízení zásob s poloautomatickými funkcemi v prostředí MS Excel, který je možné přes datové rozhraní (interface) napojit na firemní IS. Implementací specializovaného a sofistikovaného externího IT/IS řešení napojeného na nadřízený IS získáte výkonný nástroj pro dynamickou optimalizaci zásob.

 

Pro navržení optimální varianty řešení, dle indexu cena/výkon, je nutná analýza stávajícího systému řízení zásob, prověření možností IS a definice základních požadavků (parametrů) na SW funkcionalitu. Rozborem zásob produktů na skladech a jejich spotřebě v historickém období, získáme potřebné informace pro stanovení konkrétního nákupního objednávkového systému k jednotlivým položkám.

 

Nastavíme komplexní rámcová pravidla pro firemní koncepci plánování a řízení zásob ve skladech, která v každé společnosti povede k uplatnění moderního a efektivního standardu do každodenní praxe.

Poptávám konzultaci - Řízení zásob

* - povinné údaje


Naše další služby

Odteď už vám žádná novinka neunikne