Nejbližší termín

17.-18. 6. 2024
počet dnů: 2
Křenová 409/52, Brno
9990 Kč + DPH

O kurzu

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování.

Kurz je součástí uceleného bloku vzdělávacích kurzů s celní problematikou (1, 2, 3), který si klade za cíl přiblížit posluchačům zákoutí celní problematiky. V současné době, kdy firmy profitují na vývozu zboží mimo území Unie, nebo se naopak stávají závislé na nákupu surovin, polotovarů č. výrobků mimo území Unie, roste význam rizik, která s takovým obchodováním mohou vzniknout. I zde platí, že kdo je připraven, není překvapen.

 

Tak se pojďme společně podívat na to, jak probíhá, když chcete dovézt nebo vyvézt zboží mimo celní území Unie. V této části kurzu se zaměříme na základní informace, které jsou nutné pro pochopení procesů celního řízení. Řekneme si o tom, jaké doklady jsou pro celní řízení nezbytné a co všechno s propouštěním zboží do celních režimů souvisí.

Pro koho je kurz určen a co je v jeho ceně

 •   pro obchodníky
 •   pro osoby na pozicích celních deklarantů
 •   pro účetní
 •   pro managery logistiky

 

Obecně pro pracovníky, v jejichž pracovní náplní může být přímá komunikace s celními úřady, komunikace se zástupci v celním řízení, uzavírání obchodních transakcí ve vztahu k zemím mimo EU a další osoby, které mají zájem získat informace o tom, jak celní řízení probíhá.

 

Na každém kurzu má účastník k dispozici materiály v tištěné podobě, které rovněž po jeho absolvování dostává zpravidla do týdne e-mailem v podobě elektronické společně s osvědčením o absolvování. V průběhu kurzu budou malé přestávky, ve kterých se budou moci účastníci občerstvit, samozřejmě bude také hodinová přestávka na oběd. Náklady na oběd, občerstvení a materiály jsou již v ceně kurzu.

 

Tento kurz si můžete objednat také jako „firemní školení na míru“.

U INCOMPANY kurzu nebo semináře pro předem dohodnutý počet osob dané firmy, problematiku k řešení a časový rozvrh, je cena, termín a rozsah naprosto individuální. V případě zájmu nám napište vaše požadavky přes kontaktní formulář níže.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Zahraniční obchod a jeho specifika – obchodování uvnitř EU x obchodování se zemí mimo EU.
 • Celní řízení a procesy související s pohybem zboží přes hranici EU.
 • Standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení.
 • Status zboží a jeho prokazování.
 • Celní režimy.
 • Doklady nezbytné pro provedení celního řízení.
 • Sazební zařazení zboží.
 • Význam původu zboží v ZO.
 • Obchodně politická opatření při dovozu a vývozu zboží.
 • Kontroly prováděné celními orgány.
 • Celní hodnota jako základ pro určení dovozních cel.
 • Dopad pravidel Incoterms do procesu celního řízení a jejich vliv na stanovení celní a statistické hodnoty při dovozu a vývozu zboží.
 • Stanovení základu pro DPH v souvislosti s dovozem zboží.
 • Možnosti osvobození zboží od dovozních cel.
 • Vývozní cla a osvobození od DPH v souvislosti s vývozem.
 • Zařazování zboží do podpoložek KN – základní pravidla.
 • Nepreferenční x preferenční původ zboží – způsoby jeho stanovení a prokazování.
 • Oprávněný hospodářský subjekt AEO = certifikace pro oblast celního zjednodušení a bezpečnosti a zabezpečení.

Rozsah školení: 2 dny ( oba dny vždy v čase 09:00 - 16:00 hod. )

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

17.-18. 6. 2024
počet dnů: 2
Křenová 409/52, Brno
9990 Kč + DPH

Poptat INCOMPANY kurz

  * - povinné údaje