Nejbližší termín

20. 6. 2024
počet dnů: 1
Křenová 409/52, Brno
5990 Kč + DPH

O kurzu

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování z pohledu zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury.

Kurz je součástí uceleného bloku vzdělávacích kurzů s celní problematikou (1, 2, 3), který si klade za cíl přiblížit posluchačům zákoutí celní problematiky. V současné době, kdy firmy profitují na vývozu zboží mimo území Unie, nebo se naopak stávají závislé na nákupu surovin, polotovarů či výrobků mimo území Unie, roste význam rizik, která s takovým obchodováním mohou vzniknout. I zde platí, že kdo je připraven, není překvapen.

 

Zůstává jedna z nejsložitějších kategorií a tou je zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury. Současně ale platí, že správně určená podpoložka kombinované nomenklatury je nezbytným předpokladem pro určení správné sazby cla a současně uplatnění obchodně politických opatření při dovozu a vývozu zboží. Zároveň se kombinovaná nomenklatura promítá i do jiných daňových předpisů – vychází z ní seznam zboží podléhajícího spotřebním daním, dani z přidané hodnoty ve snížených sazbách, potřebujeme ji pro účely určení přenesení daňové povinnosti v tuzemském obchodování. Můžete se rovněž setkat s požadavkem na její uvedení v případě žádosti o nějakou dotaci z evropských nebo jiných fondů.

Pro koho je kurz určen a co je v jeho ceně

 •   pro obchodníky
 •   pro osoby na pozicích celních deklarantů
 •   pro účetní
 •   pro managery logistiky

 

Obecně pro pracovníky, v jejichž pracovní náplni může být přímá komunikace s celními úřady, komunikace se zástupci v celním řízení, uzavírání obchodních transakcí ve vztahu k zemím mimo EU a další osoby, které mají zájem získat informace o tom, jak celní řízení probíhá.

 

Na každém kurzu má účastník k dispozici materiály v tištěné podobě, které rovněž po jeho absolvování dostává zpravidla do týdne e-mailem v podobě elektronické společně s osvědčením o absolvování. V průběhu kurzu budou malé přestávky, ve kterých se budou moci účastníci občerstvit, samozřejmě bude také hodinová přestávka na oběd. Náklady na oběd, občerstvení a materiály jsou již v ceně kurzu.

 

Tento kurz si můžete objednat také jako „firemní školení na míru“.

U INCOMPANY kurzu nebo semináře pro předem dohodnutý počet osob dané firmy, problematiku k řešení a časový rozvrh, je cena, termín a rozsah naprosto individuální. V případě zájmu nám napište vaše požadavky přes kontaktní formulář níže.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Kombinovaná nomenklatura EU: skladba číselného kódu zboží, význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám, způsob zařazování zboží dle jednotlivých komodit.
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci KN.
 • Základní zásady posuzování a popisu zboží.
 • Společný celní sazebník EU.
 • Vyhledávání v TARIC a v souvisejících předpisech: odkazy na různá opatření ve vztahu k dovozu a vývozu.
 • Uvádění kombinované nomenklatury v Intrastatu a JSD.
 • Vztah KN a přenesená daňová povinnost – dopad na tuzemské obchodování.

Rozsah školení: 1 den ( vždy v čase 09:00 - 16:00 hod. )

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

20. 6. 2024
počet dnů: 1
Křenová 409/52, Brno
5990 Kč + DPH

Poptat kurz jako INCOMPANY školení

  * - povinné údaje