Nejbližší termín

út 06.12.2022
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
7900 Kč + DPH

Pro koho je kurz určen

Kurz vás provede základní problematikou zavádění procesního řízení v organizaci a na praktické ukázce dokáže, jaký dopad má procesní řízení na činnost organizace a její efektivitu.

 

Kurz je určen pro vlastníky firem, manažery, vedoucí pracovníky, projektové manažery, manažery procesů, správce systémů managementu jakosti atd.

Osnova a obsah kurzu

Základy procesního řízení

 • pochopení pojmu
 • načasování procesního řízení
 • identifikace a analýza procesů
 • základní metody modelování procesů

 

Strategie procesního řízení

 • identifikace cílů a jejich vazeb na produkty a služby
 • přínosy procesního řízení pro organizaci
 • oblasti řízení a jejich propojení – lidské zdroje, kvality výroby, projektové řízení, plánování atd.

 

Řízení lidských zdrojů

 • řízení hierarchie kompetence, pravomoci a odpovědnosti pracovníků
 • praktické rady pro efektivní řízení lidských zdrojů

 

Monitoring a měření

 • definování výkonnostních kritérií
 • definování oblastí monitoringu a měření
 • vyhodnocování a přijímání opatření

 

Případová studie

 • od myšlenky k realizaci
 • dopady procesního řízení na firmu

Co se minimálně dozvím, naučím nebo si odnesu?

 • Pochopím význam procesního řízení.
 • Dokáži lépe uchopit chod a činnosti společnosti.
 • Ujasním si, jak a v čem ovlivňují vazby mezi procesem, lidským zdrojem a výkonem situaci v mé společnosti.
 • Naučím se tyto vazby identifikovat a nastavit tak, aby podporovali definované cíle společnosti (i s propadem na cíle jednotlivců, rolí).
 • Dokáži uchopit jednoduchým způsobem systém odměňování pracovníků ve vazbě na jejich role, činnosti a odpovědnosti.
 • Ujasním si princip nastavení měření výkonu (procesů, lidí ...).
 • Naučím se změny ve společnosti řídit a správně na ně reagovat.
 • ... a mnoho dalšího co Vás a váš tým posune mnohem dál, než si myslíte.

Organizace & průběh akce

Den 1: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
08:30 - 09:00 | Registrace

Prezence účastníků, ranní káva nebo čaj.

09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Zahájení a úvod do problematiky, interaktivní výklad, příklady z praxe a diskuze, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu, příklady z praxe a diskuze, coffee break. Ukončení kurzu.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

út 06.12.2022
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
7900 Kč + DPH

Odteď už vám žádná novinka neunikne