Nejbližší termín

po 28.11.2022
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
8500 Kč + DPH

Pro koho je workshop určen

Výběr informačního systému ovlivní budoucnost vaší firmy na 10 let a více dopředu. Na našem workshopu získáte potřebné informace k tomu, abyste vybrali a zavedli IS správně.

 

Workshop je určen pro TOP manažery, manažery úseků IT, výroby, logistiky a dalších oddělení, kteří se budou na výběru IS aktivně podílet a za jeho implementaci ponesou odpovědnost.

Osnova a obsah workshopu

Tvorba zadávací dokumentace

 • fáze výběru a implementace IS
 • sestavení interního projektového týmu
 • stanovení reálných kritérií výběru IS
  »»»»»» Co od něj chceme a kolik na to máme?
  »»»»»» Co pro něj musíme udělat interně – změna procesů, postupů?
  »»»»»» Definice katalogu požadavků – funkční / technické požadavky, požadavky na platformu atd.
 • stanovení kontrolních KPI
 • sestavení obchodních podmínek
  »»»»»» Co je možné od dodavatele IS za dané peníze požadovat a co je nereálné.
  »»»»»» Co lze považovat za standardní požadavek a co za nutnou programovou úpravu ve vazbě na IS.
  »»»»»» Jaké finanční náklady spojené s pořízením a implementací lze očekávat ve vazbě na konkrétní IS?
  »»»»»» Právní minimum v oblasti informačních systému jako podklad pro správné vyhodnocování »»»»»»dodavatelských nabídek, smluv atd.
 • sestavení technických podmínek
  »»»»» » Požadavky na převod dat – co chtít jako „samozřejmost“ a co je již „nad rámec“.
  »»»»» » Požívaný software a hardware a jeho vazby na výběr nového IS.
  »»»»»» Napojení na další systémy ve společnosti (MES, BI, SharePoint …).

 

Výběr dodavatele

 • vyhlášení výběrového řízení – komerční, veřejná sféra
 • definice skupiny potenciálních dodavatelů IS – dle čeho vybírat
 • způsoby řízení a vyhodnocování prezentací IS

 

Implementace

 • důležité informace při podpisu smluv – na provedení analýzy, na implementaci atd.
 • řízení projektu – implementace
  »»»»»» kritéria
  »»»»»» vyhodnocování
  »»»»»» předávací řízení
 • proces předání díla – dokončení implementace
  »»»»»» realizace zkušebního provozu
  »»»»»» zahájení ostrého provozu
  »»»»»» předávání díla

 

Neustálé zlepšování

 • udržení pozornosti na plnění KPI
 • dohled nad používáním IS – jak ho naplánovat a na co nezapomenout a co se má dělat
 • vazby na výstupy (zjištění) z implementace IS – jak dotahovat věci do konce (např. odložené věci z implementace až na spuštění reálného provozu)

Co se minimálně dozvím, naučím nebo si odnesu?

 • Potřebujeme ERP, APS, MES, WMS, CRM, popř. jiný IS. Co je ale pro nás a naši firmu ta nejlepší cesta?
 • Jak definovat cestovní mapu, díky které projdeme bez bloudění implementací až do úspěšného používání systému.
 • Podle čeho a jak vybrat interní projektový tým pro výběr a implementaci IS.
 • Jak definovat KPI pro zjištění, že jsem dosáhl svého cíle vůči implementaci IS.
 • Jak sestavit a stanovit obchodní a technické podmínky výběru IS.
 • Co je nutné vědět při podpisu smluv na provedení analýzy, na implementaci atd.
 • ... a mnoho dalšího co Vás a váš tým posune mnohem dál, než si myslíte.

Organizace & průběh akce

Den 1: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
08:30 - 09:00 | Registrace

Prezence účastníků, ranní káva nebo čaj.

09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Zahájení a krátký úvod do problematiky, interaktivní výklad, příklady z praxe, diskuze, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu a příkladech z praxe, diskuze, coffee break. Ukončení workshopu.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

po 28.11.2022
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
8500 Kč + DPH

Odteď už vám žádná novinka neunikne