Nejbližší termín

út 14.-st 15.05.
počet dnů: 2
LOGISTIQ HUB, Praha 3
9900 Kč + DPH

Pro koho je workshop určen

Tento speciální workshop je určen všem, kteří ve svých společnostech nemají potřebnou kapacitu, know-how, a především výkonnou podporu v informačních technologiích pro řízení zásob skladových položek.

 

Na workshopu by neměli chybět zástupci středního managementu a specialisté úseků nákupu, logistiky, výroby a IT oddělení, kteří se aktivně podílejí na řízení zásob anebo dokážou firemní IS naprogramovat anebo komunikují s implementátorem IS a umí dodavateli přesně popsat a sdělit, co potřebujete upravit.

Osnova a obsah workshopu

Workshop je zaměřen na osvojení si moderní metodiky plánování a řízení zásob a její efektivní uplatnění v podnikové praxi. Cílem je vytvoření vlastního podnikového modelu řízení zásob na platformě firemního IS a s pomocí speciálních SW úprav pro řízení zásob jeho funkcionalitu vhodně doplnit a rozšířit.

 

Tímto bude docíleno požadovaného stupně automatizace, kdy se pro budoucí potřeby u položek navrhují vhodné strategie doplňování zásob, u kterých se průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace a zároveň bude dosaženo optimálního řešení na funkčnost a provoz systému z pohledu procesů, které má podporovat, vztahu k technologiím a požadavkům koncových a klíčových uživatelů.

 

Tento systémový přístup umožní jakékoliv společnosti zlepšit dostupnost požadovaných produktů na skladech a tím zvýšit spolehlivost v zajištění a realizaci dodávek produktů interním/externím zákazníkům.

 

Teoretická a metodická část workshopu

 • úvod do tématiky řízení zásob a podpory IS
 • funkce zásob, bod rozpojení objednávkou
 • průměrná, obratová a pojistná zásoba
 • predikce poptávky
 • kategorizace zásob a ABC/XYZ analýzy
 • objednávkové systémy a metody řízení zásob
 • stanovení pojistné zásoby, řídících parametrů, nákupní/výrobní dávky
 • informační a datová základna pro řízení zásob
 • základní funkcionalita IS pro řízení zásob
 • procvičení modelových prvků na příkladech v MS Excel

 

Praktická část workshopu – definice a popis SW úprav

 • analýza vnitřního prostředí firmy v oblasti řízení zásob dle
  »»»»»» používaného firemního systému pro řízení zásob
  »»»»»» stupně využití IS a jeho funkcionality pro řízení zásob
 • specifikace informací a dat potřebných pro SW úpravy dle
  »»»»»» rozsahu skladovaného sortimentu a jejich interních/externích dodavatelů
  »»»»»» sledování a identifikace struktury zásob na skladech
  »»»»»» časové a obsahové struktury účetních dokladů a jejich transakcí (nákup/výroba/prodej – »»»»»» objednávky, příjemky, převodky, výdejky atp.)
 • vytvoření informační a datové základny v požadované obsahové struktuře
 • specifikace funkcionality IS pro řízení zásob
  »»»»»» stanovení, vzhledem k firemním potřebám, základních požadavků (parametrů, vlastností) na »»»»»» funkcionalitu, která se od IS po SW úpravách očekává
 • definice a popis SW úprav s klíčovými prvky pro
  »»»»»» kategorizaci skladových položek dle ABC/XYZ analýzy
  »»»»»» přiřazení objednávkových systémů položkám na základě ABC/XYZ kategorizace
  »»»»»» výpočet parametrů řídících dispozičních veličin pro zvolené objednávkové systémy (optimální »»»»»» úrovně pojistné zásoby, hladin MIN a MAX, velikosti nákupní/výrobní dávky atp.)
  »»»»»» nastavení úrovně zákaznických služeb (service level) dostupnosti produktů na skladech
  »»»»»» práci se specifickými položkami (nové produkty, „náhrady“)
  »»»»»» ostatní firemní požadavky

 

Na workshop si přineste notebook, se kterým se připojíte na firemní IS.

Co se minimálně dozvím, naučím nebo si odnesu?

 • Získáme NEJLEPŠÍ know-how řešení dle indexu cena/výkon v ČR a v případě potřeby také zvýhodněnou cenu za konzultační služby v této oblasti pro naší firmu.
 • Seznámíme se s praxí ověřenou metodikou řízení zásob, jejím teoretickým a praktickým základem.
 • Integrací speciálních SW úprav pro řízení zásob do kmenového IS získáme potřebné know-how pro optimalizaci firemního systému řízení zásob na skladech.
 • Implementací SW úprav IS a s pomocí nového systémového přístupu ušetříme čas a peníze, protože
 • ... zvýšíme dostupnost produktů na skladech jejich včasným zajištěním (nákup/výroba) v požadovaném čase a množství
 • ... zvýšenou dostupností produktů eliminujeme finanční ztráty z ušlých prodejních příležitostí
 • ... zastavíme růst zásob, snížíme náklady na držení zásob a uvolníme vázaný kapitál ve výši 5 - 20%
 • ... zkrácením doby přípravy a tvorby objednávek snížíme administrativní zátěž pracovníků odpovědných za řízení zásob
 • ... se dozvíme mnoho dalšího, co náš tým posune mnohem dál, než si myslíme.

Organizace & průběh akce

Den 1: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
08:30 - 09:00 | Registrace

Prezence účastníků, ranní káva nebo čaj.

09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Zahájení a úvod do problematiky řízení zásob a podpory IS, interaktivní výklad s diskuzí, specifikace požadované funkcionality IS, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu, specifikace potřebných dat a informací pro sestavení datové základny v IS, procvičení modelových prvků na příkladech v MS Excel, diskuze, coffee break.

Den 2: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Interaktivní výklad s diskuzí, definice a popis SW úprav pro požadovanou funkcionalitu IS, modelace požadovaných prvků v MS Excel, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu, definice a popis SW úprav pro požadovanou funkcionalitu IS, modelace požadovaných prvků v MS Excel, diskuze, coffee break. Ukončení workshopu.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

út 14.-st 15.05.
počet dnů: 2
LOGISTIQ HUB, Praha 3
9900 Kč + DPH

Odteď už vám žádná novinka neunikne