Nejbližší termín

st 21.- čt 22.04.
počet dnů: 2
LOGISTIQ HUB, Praha 3
11900 Kč + DPH

Pro koho je workshop určen

Tento speciální workshop je určen všem, kteří ve svých společnostech nemají potřebnou kapacitu, know-how, a především výkonnou podporu v informačních technologiích pro řízení zásob skladových položek.

 

Na workshopu by neměli chybět zástupci středního managementu a specialisté úseků nákupu, logistiky, výroby a dalších oddělení, kteří se aktivně podílejí na řízení zásob a nesou za tuto oblast odpovědnost.

Osnova a obsah workshopu

Workshop je zaměřen na osvojení si moderní metodiky plánování a řízení zásob a její efektivní uplatnění v podnikové praxi. Cílem je vytvoření vlastního interaktivního modelu řízení zásob s poloautomatickými funkcemi v prostředí MS Excel, který je možné přes datové rozhraní (interface) napojit na IS pro import požadovaných informačních a datových vstupů a případně také zpětný export zpracovaných výstupů.

 

Interaktivní model „automatizovaně“ počítá prognózy budoucích potřeb na základě historických dat a statistických pravděpodobností. Pro takto predikované potřeby u položek se navrhují vhodné strategie doplňování zásob, u kterých se průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace.

 

Tento systémový přístup umožní jakékoliv společnosti zlepšit dostupnost požadovaných produktů na skladech a tím zvýšit spolehlivost v zajištění a realizaci dodávek produktů interním/externím zákazníkům.

 

Teoretická a metodická část workshopu

 • úvod do tématiky řízení zásob a podpory IS
 • funkce zásob, bod rozpojení objednávkou
 • průměrná, obratová a pojistná zásoba
 • predikce poptávky
 • kategorizace zásob a ABC/XYZ analýzy
 • objednávkové systémy a metody řízení zásob
 • stanovení pojistné zásoby, řídících parametrů, nákupní/výrobní dávky
 • informační a datová základna pro řízení zásob
 • základní funkcionalita MS Excel pro řízení zásob
 • procvičení modelových prvků na příkladech v MS Excel

 

Praktická část workshopu – sestavení vlastního interaktivního modelu

 • analýza vnitřního prostředí firmy v oblasti řízení zásob dle
  »»»»»» používaného firemního systému pro řízení zásob
  »»»»»» stupně využití IS a jeho funkcionality pro řízení zásob
 • specifikace informací a dat potřebných pro navržení modelu dle
  »»»»»» rozsahu skladovaného sortimentu a jejich interních/externích dodavatelů
  »»»»»» sledování a identifikace struktury zásob na skladech
  »»»»»» časové a obsahové struktury účetních dokladů a jejich transakcí (nákup/výroba/prodej – »»»»»» objednávky, příjemky, převodky, výdejky atp.)
 • vytvoření informační a datové základny v požadované obsahové struktuře
 • specifikace modelové funkcionality
  »»»»»» stanovení, vzhledem k firemním potřebám, základních požadavků (parametrů, vlastností) na »»»»»» funkcionalitu, která se od modelového řešení očekává
 • vytvoření interaktivního modelu s klíčovými prvky pro
  »»»»»» kategorizaci skladových položek dle ABC/XYZ analýzy
  »»»»»» předpověď (predikci) poptávky na úrovni měsíců, popř. týdnů
  »»»»»» přiřazení objednávkových systémů položkám na základě ABC/XYZ kategorizace
  »»»»»» výpočet parametrů řídících dispozičních veličin pro zvolené objednávkové systémy (optimální »»»»»» úrovně pojistné zásoby, hladin MIN a MAX, velikosti nákupní/výrobní dávky atp.)
  »»»»»» nastavení úrovně zákaznických služeb (service level) dostupnosti produktů na skladech
  »»»»»» práci se specifickými položkami (nové produkty, „náhrady“)
  »»»»»» ostatní firemní požadavky např. on-line přístup k potřebným zdrojovým datům v IS

 

Na workshop si přineste notebook, se kterým se připojíte na firemní IS.

Co se minimálně dozvím, naučím nebo si odnesu?

 • Získáme NEJLEPŠÍ know-how řešení dle indexu cena/výkon v ČR a v případě potřeby také zvýhodněnou cenu za konzultační služby v této oblasti pro naši firmu.
 • Seznámíme se s praxí ověřenou metodikou řízení zásob, jejím teoretickým a praktickým základem.
 • Vytvořením vlastního interaktivního modelu získáme potřebné know-how pro optimalizaci firemního systému řízení zásob na skladech.
 • Implementací modelu a s pomocí nového systémového přístupu ušetříme čas a peníze, protože
 • ... zvýšíme dostupnost produktů na skladech jejich včasným zajištěním (nákup/výroba) v požadovaném čase a množství
 • ... zvýšenou dostupností produktů eliminujeme finanční ztráty z ušlých prodejních příležitostí
 • ... zastavíme růst zásob, snížíme náklady na držení zásob a uvolníme vázaný kapitál ve výši 5 - 20%
 • ... zkrácením doby přípravy a tvorby objednávek snížíme administrativní zátěž pracovníků odpovědných za řízení zásob
 • ... se dozvíme mnoho dalšího, co náš tým posune mnohem dál, než si myslíme.

Organizace & průběh akce

Den 1: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
08:30 - 09:00 | Registrace

Prezence účastníků, ranní káva nebo čaj.

09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Zahájení a úvod do problematiky řízení zásob a podpory IS, interaktivní výklad s diskuzí, procvičení modelových prvků na příkladech v MS Excel, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu, diskuze, specifikace potřebných dat a informací pro sestavení datové základny, coffee break.

Den 2: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Interaktivní výklad, sestavování vlastního interaktivního modelu s požadovanou funkcionalitou, diskuze, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu a sestavování vlastního interaktivního modelu s požadovanou funkcionalitou, diskuze, coffee break. Ukončení workshopu.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

st 21.- čt 22.04.
počet dnů: 2
LOGISTIQ HUB, Praha 3
11900 Kč + DPH
st 02.- čt 04.06.
počet dnů: 2
LOGISTIQ HUB, Praha 3
11900 Kč + DPH

Odteď už vám žádná novinka neunikne