Vlastníte zajímavé know-how? Staňte se naším partnerem!

S pomocí kvalifikovaných partnerů s mnohaletou praxí, technologiemi a zkušenostmi v daném oboru budujeme unikátní logistický IQ HUB, centrum a místo síťového propojování lidí a firem, jejich know-how a technologií pro poskytování komplexních odborných služeb při řešení požadavků zákazníků.

 

Naší ambicí je uspokojovat a naplňovat potřeby společností, výrobního i nevýrobního charakteru, portfoliem služeb pokrývající celý jejich logistický systém, a proto pro naše poradenské týmy, které tvoří expertní zázemí pro naši činnost, nepřetržitě hledáme nové smluvní externí partnery.

 

Partnerství a jeho systém pro vytváření různých společných projektových a realizačních seskupení jsme postavili na modelu, jehož inspirací se stala vztahová strategie „WIN–WIN“ („VÝHRA–VÝHRA“). Jsme přesvědčeni, že vytvořit a udržet dlouhodobý vztah mezi jednotlivými stranami lze pouze v modelu „WIN–WIN“, kde jsou obě kooperující partnerské strany vítězem. K základním hodnotám, které vyznáváme, patří etické a morální chování, zodpovědnost při realizaci dohodnutých aktivit, vzájemná důvěra a vzájemně výhodná spolupráce při společném dosahování úspěchů.

Správné pochopení a aplikace vztahového modelu „WIN–WIN“ na podmínky dohody umožňuje nalézt dlouhodobé vzájemné uspokojení potřeb. Ale platí to i naopak. Nepochopení nebo ignorace strategie „WIN–WIN“ a nedostatek empatie mají v konečném důsledku za následek nízkou efektivitu spolupráce, neochotu prodloužit smlouvu nebo také předčasné a okamžité ukončení spolupráce.

Konzultantům a technologickým společnostem, se kterými se dohodneme na podmínkách vzájemné spolupráce, nabízíme a garantujeme exkluzivitu ve vymezené oblasti, ve které jsou špičkovými specialisty, a zastřešení spolupráce dlouhodobou oboustrannou rámcovou smlouvou tak, aby partneři měli možnost, v případě potřeby, využívat kapacity našeho logistického HUBu pro své projekty.

 

Jestliže Vás myšlenka logistického IQ HUBu zaujala, sdílíte naši vizi a hodnoty a máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře. Možná čekáme právě na Vás nebo na Vaši firmu!

Oblasti spolupráce s partnery v LOGISTIQ HUBu

 

Odteď už vám žádná novinka neunikne