Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací KURZY a ŠKOLENÍ.

 

 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka. U kurzů a školení pořádaných ve spolupráci s Logistickou akademií bude kupní smlouva uzavřena přímo se společností LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o., K Hájence 204, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 05463203 DIČ: CZ05463203, která je organizátorem daných kurzů a školení.
 • Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky. Každá objednávka na vzdělávací akci je závazná.
 • Objednávku na akci lze provést pouze pomocí objednávkového formuláře umístěného na webové stránce LogistiqHub.cz.
 • Cena vzdělávací akce je uváděna bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje školení, občerstvení, oběd a školicí materiály.
 • Údaje vložené do objednávky lze před odesláním kdykoliv zkontrolovat a v případě potřeby změnit. Odesláním objednávky stvrzujete správnost zadaných údajů. Při změně údajů po odeslání objednávky nás prosím ihned informujte.
 • Přijetí objednávky potvrzujeme telefonicky či e-mailem nejpozději do 3 dnů.
 • Po potvrzení objednávky obdržíte zálohovou fakturu pro uhrazení účastnického poplatku za akci, která bude vystavena v elektronické formě a bude vám zaslána e-mailem.
 • V případě, že se na danou vzdělávací akci vztahuje množstevní sleva, bude vám automaticky započtena na zálohové faktuře.
 • Vystavené a doručené zálohové faktury jsou splatné do čtrnácti (14) dnů nebo nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením akce anebo jsou splatné v den doručení pokud je zálohová faktura vystavena méně než čtrnáct (14) dnů před zahájením akce.
 • Vzdělávací akce se nelze zúčastnit, pokud nebude v den konání akce platba připsána na účet uvedený na zálohové faktuře. Účastníci, kteří byli přihlášeni na poslední chvíli, na místě v den konání dokladem prokáží odepsání platby z účtu.
 • Zálohová faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet. Po uhrazení zálohové faktury vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou obdržíte e-mailem.
 • Pro případ, že objednavatel nemůže dostát úhrady svých závazků, se sjednává smluvní úrok ve výši 0,05% za každý den prodlení.
 • Souhlasím, že v případě nemožnosti se kurzu zúčastnit, má účastník právo poslat za sebe náhradníka nebo zrušit svou účast. Tato změna však musí být oznámena nejpozději 14 dní před začátkem kurzu na e-maily smart.kurzy@logistiqhub.cz. Společnosti LOGISTIQ HUB, s.r.o. náleží storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky v případě zrušení účasti 14-7 dní před začátkem kurzu (prvního dne kurzu) a storno poplatek ve výši 100 % z celkové částky v případě zrušení účasti 6 a méně dní před začátkem kurzu (prvního dne kurzu). Při vysoce objektivních důvodech zrušení účasti – individuální řešení.
 • U kurzů a školení, které jsou organizovány ve spolupráci s Logistickou akademií souhlasím, že v případě nemožnosti se kurzu zúčastnit, má účastník právo poslat za sebe náhradníka nebo zrušit svou účast. Tato změna však musí být oznámena nejpozději 14 dní před začátkem kurzu na e-maily info@logistickaakademie.cz a hlavsa@logistickaakademie.cz (hromadně). Společnosti LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o. náleží storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky v případě zrušení účasti 14-7 dní před začátkem kurzu (prvního dne kurzu) a storno poplatek ve výši 100 % z celkové částky v případě zrušení účasti 6 a méně dní před začátkem kurzu (prvního dne kurzu). Při vysoce objektivních důvodech zrušení účasti – individuální řešení.
 • Pro otevření akce, dle její kategorie, je stanovený minimální počet na 3–4 účastníky.
 • Při nízkém počtu přihlášených účastníků, nemoci lektora anebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V těchto případech přihlášené účastníky ihned informujeme a nabídneme jim náhradní termín nebo navrácení účastnického poplatku v plné výši.
 • Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se řídí aktuální verzí obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webových stránkách spol. LOGISTIQ HUB, s.r.o.
 • Odesláním objednávkového formuláře dáváte společnosti LOGISTIQ HUB, s.r.o., IČ: 06214061, se sídlem Praha 3-Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely evidence objednávky a jejího plnění a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení souvisejících se službami a vzdělávacími akcemi Společnosti.
 • U kurzů a školení, které jsou organizovány ve spolupráci s Logistickou akademií dáváte společnosti LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o., K Hájence 204, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 05463203 DIČ: CZ05463203 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely evidence objednávky a jejího plnění a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení souvisejících se službami a vzdělávacími akcemi společnosti LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o.
 • Zpracování se týká těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, společnost, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách.
 • Odesláním objednávkového formuláře potvrzujete Společnosti, že osobní údaje jsou správné a pravdivé a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Svůj souhlas máte právo odvolat. Odvolání souhlasu musí být provedeno písemnou formou na e-mail: smart.kurzy@logistiqhub.cz a je účinné okamžikem doručení Společnosti.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydala spol. LOGISTIQ HUB, s.r.o. a vstupují v platnost od 1. 3. 2024.