O lektorovi

Ing. Jiří Tomáš Kavka působí jako nezávislý poradce převážně ve změnových projektech „s rozvojem týmů“, tj. systematickým propojením poznávacího procesu týmu s praktickou aplikací obvyklých oblastí řízení a fungování firmy (procesní řízení, projektové řízení, strategické a „byznys“ plánování, plánování a řízení výroby, výběr a implementace IS, rozvoj znalostí, apod.).

V roce 1977 – absolvoval obor Kybernetika na Vysoké škole dopravní v Žilině.

Pracoval v oblasti informačních systémů, od programování po řízení portfolia implementačních projektů.

Od roku 1998 působí na „volné noze“.

Spolupracoval na rozvojových projektech ve společnostech Kdynium a.s., Ahold ČR s.r.o., Schenker ČR s.r.o., ZAT a.s., Škoda JS a.s., Elanor a.s. a dalších. Pro většinu společností pracoval opakovaně, v rozmezí pěti až dvanácti let.

„Rozdíl mezi amébou a Einsteinem je ten, že – ačkoliv oba používají metodu pokusu a eliminace chyb, améba nemá chyby ráda, zatímco Einstein je jimi fascinován.“ – K. R. Popperuč

AKTUÁLNÍ KURZY, KDE LEKTOR ŠKOLÍ