O lektorovi

Ing. Martin Dubový, ALog., zakladatel logistického IQ HUBu, je diplomovaný strojní inženýr (ČVUT), který od roku 2011 do současnosti působí jako konzultant a auditor logistiky, interim manažer a lektor.

Logistice se nepřetržitě věnuje již 25 let. Svoje odborné znalosti z logistiky a manažerské zkušenosti nabýval od roku 1996 ve švýcarském a následně v německém prostředí nadnárodních zahraničních společností (Schindler a ThyssenKrupp) působících v ČR, kde se v průběhu této dlouholeté praxe, jako autor řešení nebo jejich spoluřešitel, podílel na mnoha logistických projektech.

Výrobním, obchodním a logistickým společnostem poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti řízení zásob, logistiky nákupu, skladování, výroby, prodeje, dopravy a distribuce zboží, a to vše s vazbou na ERP IS a interní procesy. Projektů se účastní jak v pozici interim manažera, tak jako konzultant.

V roce 2010 absolvoval studium na Logistické akademii, které ukončil certifikátem pro  auditora logistiky a o dva roky později se stal členem Komory logistických auditorů České republiky.

„Největším uměním v životě člověka je, tak jako v logistice, BÝT V PRAVÝ ČAS, NA PRAVÉM MÍSTĚ.“ – Martin Dubový