Nejbližší termín

23.-24.9.2024
počet dnů: 2
Střelničná 1861/8a, Praha
11990 Kč + DPH

O kurzu

Významnou konkurenční výhodou výrobních i obchodních firem je efektivně fungující logistika. To je podmíněno schopností diskutovat nad správnými věcmi, ochotou porozumět si napříč jednotlivými útvary podniku a společně správně reagovat. Ovládnutí teoretických základů je nezbytným předpokladem, aby se mohla logistika stát uměním i vědou, jak zabezpečit správně věci ve správný čas na správném místě za optimální cenu v celém logistickém řetězci.

 

Tento dvoudenní kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky potřebnými pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

 

Kurz vytváří prostor pro rekapitulaci a ověření znalostí a dovedností pro stávající logistiky, ale zejména otevírá možnosti k zefektivnění řízení logistických projektů při zapojením ostatních firemních útvarů (ekonomika, obchod apod.) a hledání společných řešení. Vše na praktických příkladech z reálných logistických provozů.

Pro koho je kurz určen a co je v jeho ceně

Jak stávajícím, tak i „připravujícím se“ logistikům a dále všem zájemcům, kteří chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a kteří chtějí umět využít logistické principy ve své profesi. V neposlední řadě také těm, kteří aspirují na získání diplomu na Logistické akademii.

 

Na každém kurzu má účastník k dispozici materiály v tištěné podobě, které rovněž po jeho absolvování dostává zpravidla do týdne e-mailem v podobě elektronické společně s osvědčením o absolvování. V průběhu kurzu budou malé přestávky, ve kterých se budou moci účastníci občerstvit, samozřejmě bude také hodinová přestávka na oběd. Náklady na oběd, občerstvení a materiály jsou již v ceně kurzu.

 

Tento kurz si můžete objednat také jako „firemní školení na míru“.

U INCOMPANY kurzu nebo semináře pro předem dohodnutý počet osob dané firmy, problematiku k řešení a časový rozvrh, je cena, termín a rozsah naprosto individuální. V případě zájmu nám napište vaše požadavky přes kontaktní formulář níže.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Definovat a prosazovat vhodnou politiku logistiky ve firmě.
 • Správně organizovat logistiku (odpovědnosti a pravomoci).
 • Získat přehled o informačních technologiích pro logistiku.
 • Budovat a rozvíjet firemní systém logistiky.
 • Orientovat se v problematice outsourcingu.
 • Zmapovat oblast reverzní logistiky s vazbou na odpadové hospodářství.
 • Bezchybně určit body rozpojení objednávkou v materiálovém toku.
 • Správně identifikovat úzká místa materiálového toku a efektivně s nimi pracovat.
 • Základy projektové řízení a účinné nástroje na prokrastinaci.
 • Identifikovat a kalkulovat logistické výkony a náklady (logistický controlling).
 • Pracovat s moderními koncepty typu SCM (Supply Chain Management).
 • Porozumět významu, obsahu a metodologii logistického auditu.
 • Primární orientace v problematice Industry 4.0
 • Jak se připravit na změny a organizování jejich průběhu k úspěšnému zakončení.
 • Na závěr pár poznatků, které nám pomohou lépe zvládat vnitrofiremní komunikaci.

Rozsah školení: 2 dny ( oba dny vždy v čase 09:00 - 16:00 hod. )

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

23.-24.9.2024
počet dnů: 2
Střelničná 1861/8a, Praha
11990 Kč + DPH

Poptat INCOMPANY kurz

  * - povinné údaje