Logistika a řízení dodavatelského řetězce (SCM) v moderní firmě

18. 6. 2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 1

Tento kurz se zabývá klíčovými principy a moderními koncepcemi současné logistiky. Dostatečně se věnujeme problematice organizace logistiky ve firmě a vlastní náplni logistického managementu.

6990 Kč + DPH
Detail

Logistika nákupu a řízení zásob

12.-13. 6. 2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 2

Účinná a ověřená metodologie řízení zásob nakupovaného materiálu, hotové výroby i zásob rozpracované výroby - klíčové aspekty strategického a operativního nákupu - moderní koncepty SCM (Supply Chain Management).

11990 Kč + DPH
Detail

Plánování výroby a intralogistika

18.-19. 9. 2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 2

Jak systémově zvládat rostoucí složitost procesu plánování výroby? Co svěřit informačnímu systému a co ponechat na zkušenostech a "excelovském umu" plánovačů? Jak stanovit optimální výrobní dávky a maximálně využít výrobní kapacitu? Jaké metody použít, aby Vaše výroba byla produktivnější?

11990 Kč + DPH
Detail

Logistika distribuce a skladování

15.-16.10.2024
Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava
počet dnů: 2

Náplní tohoto kurzu je moderně pojaté klasické logistické téma řízení a uskutečňování materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

9990 Kč + DPH
Detail

Logistický audit

27.-28. 6. 2024
Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava
počet dnů: 2

První logistický audit v české firmě proběhl v roce 2000 a v roce 2003 vznikla Komora logistických auditorů (KLA). Ta trvale rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se pro každou auditovanou společnost stal skutečným počátkem nového rozvoje logistiky (jak interní tak i SCM).

9990 Kč + DPH
Detail

Komplexní program LOGISTIKA

5.9.-5.12.2024
Železničiarska 13, Bratislava
počet dnů: 7

Komplexní vzdělávací program je určen všem, pro které je alespoň jeden z níže uvedených bodů atraktivní. Komplexní program je samozřejmě velmi vhodný pro každého, kdo chce získat některý z diplomů Logistické akademie.

32500 Kč + DPH
Detail

Výpočty pro řízení zásob

9. 10. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

V tomto kurzu (dílně) provádíme praktické výpočty. Je tedy nutné, abyste si sebou vzali váš notebook (ve výjimečných případech půjčíme náš), na kterém bude fungovat MS Excel.

7990 Kč + DPH
Detail

Výpočty pro KANBAN

24. 10. 2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 1

Připravili jsme pro vás typické modelové příklady, a když si přinesete i vaše firemní data, můžeme provést kýžené výpočty přímo na nich. Odnesete si tak údaje pro vlastní nastavení kanbanu nebo si ověříte, zda je vaše nastavení OK.

8990 Kč + DPH
Detail

Controlling logistických nákladů a tvorba KPI

9. 9. 2024
Železničiarska 13, Bratislava
počet dnů: 1

Umíte vyčíslit náklady firemních logistických procesů? Chcete se naučit vyhodnocovat efektivitu logistických nákladů a nastavovat vhodná regulační opatření? Chcete umět efektivně komunikovat s oddělením firemního controllingu?

6250 Kč + DPH
Detail

Projektové řízení

17.-18. 9. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 2

Důraz je kladen na získání nejen vědomostí z oblasti projektového řízení, ale především na osvojení si potřebných dovedností. Kurz je velmi praktický a účastníci si odnesou návod, jak definovat, připravovat a úspěšně řídit projekty.

9990 Kč + DPH
Detail

Teorie úzkých míst a její efektivní aplikace

INCOMPANY KURZ

Teorie úzkých míst (TOC – Theory Of Constraints) je praktický návod jak zvyšovat výkon výroby a prodeje při současném růstu produktivity práce.

Kč + DPH
Detail

Celní řízení v logistice 1

17.-18. 6. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 2

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování.

9990 Kč + DPH
Detail

Celní řízení v logistice 2 – původ zboží

19. 6. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování se zaměřením na původ zboží.

5990 Kč + DPH
Detail

Celní řízení v logistice 3 – zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury

20. 6. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování z pohledu zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury.

5990 Kč + DPH
Detail

Bezpečnost práce v logistice: zaměřeno na skladovou logistiku

INCOMPANY KURZ

Jde úrazům a nehodám předcházet i ve Vašem skladě? Samozřejmě, že jde! Chce to ale naučit se vidět věci jinak.

Kč + DPH
Detail

Doprava – školení úmluvy CMR

30. 10. 2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 1

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR řeší vztahy a odpovědnosti mezi odesílatelem, příjemcem a přepravcem (spedicí).

6990 Kč + DPH
Detail

Doprava – nakládka a vykládka

INCOMPANY KURZ

Toto školení Vám dá přesné odpovědi, za co jsou zodpovědní skladníci a za co už nese zodpovědnost řidič.

Kč + DPH
Detail

INCOTERMS

8. 10. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

Toto školení Vám pomůže zorientovat se ve výhodách či nevýhodách jednotlivých dodacích podmínek.

5990 Kč + DPH
Detail

Zlepšení praxe projektového řízení

INCOMPANY SEMINÁŘ

Smyslem a výsledkem tohoto semináře je konsolidované a sjednocené řízení aktuálně běžících a připravovaných projektů, tj. zavedená nová firemní praxe.

Kč + DPH
Detail

VSM – Optimalizace materiálového toku

INCOMPANY KURZ

Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodiku a po návrhu zlepšení zjistit jeho dopad do skutečné výroby.

Kč + DPH
Detail

LEAN SIX SIGMA

INCOMPANY KURZ

Co je za pojmem Lean a kde lze aplikovat? A co za pojmem Six sigma a odkud pochází? A co teprve Lean Six Sigma? Jak tuto filozofii využít v logistické praxi?

Kč + DPH
Detail

5S v praxi

INCOMPANY KURZ

5S je metodika, jejímž cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu.

Kč + DPH
Detail

Štíhlá výroba a logistika

INCOMPANY kurz

Zavedení štíhlé výroby a logistiky vyžaduje zvládnutí širší sady metod a nástrojů. Náš kurz se věnuje jejich představení a na řadě příkladů ukazuje způsoby jejich účinné aplikace.

Kč + DPH
Detail

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování – zaměřeno pro logistiky

24. 7. 2024
Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava
počet dnů: 1

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - součást každodenní praxe logistiků - Jak to zvládnout ku prospěchu všech?

To se naučíte právě zde.

5990 Kč + DPH
Detail

Efektivita a bezpečnost logistických procesů

23.-24.9.2024
Střelničná 1861/8a, Praha
počet dnů: 2

Tento dvoudenní kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky potřebnými pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

11990 Kč + DPH
Detail

Od Industry 4.0 k Industry 5.0

25. 6. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

Kurz podává vysvětlení, kdy a proč došlo k vytvoření INDUSTRY 4.0 i INDUSTRY 5.0, jejich funkci a podá i informace spojené s procesem implementace, a to včetně případových studií. Zároveň bude nastíněn i další rozvoj.

5990 Kč + DPH
Detail

Reporting a controlling ESG

26. 6. 2024
Křenová 409/52, Brno
počet dnů: 1

V dnešní době, kdy se ESG kritéria stávají klíčovým faktorem ve světě podnikání, přichází náš kurz jako nezbytný průvodce pro všechny, kdo chtějí pochopit a aplikovat principy environmentální, sociální a správní odpovědnosti v praxi.

5990 Kč + DPH
Detail

Poptat INCOMPANY kurz

    * - povinné údaje