• Dispoziční řešení (layout) nového skladu

  vytvoření variantních návrhů layoutu skladu nového výrobního závodu s ohledem na max. vytížení skladové plochy a prosturu a optimalizované materiálové toky a dopravní cesty
  Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
 • Verifikace logistické koncepce skladování

  verifikace zpracovaného návrhu skladování a manipulace se vstup. materiály a exped. zbožím v novém skladu nového výrobního provozu s ohledem na layout skladu a vytížení prostoru
  EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.
 • Optimalizace skladu

  navržení optimalizačních řešení pro procesy, uspořádání pracovišť a max. vytížení prostoru skladu vč. vytvoření návrhu layoutu skladu s ohledem na dopravní cesty a jejich materiál. toky
  Wheelabrator Czech s.r.o.
 • Dispoziční řešení (layout) skladu

  vytvoření variantních návrhů layoutu skladu cargo terminálu letiště V.H. Praha s ohledem na současné a nové dopravní cesty, optimalizované materiálové toky a vytížení sklad. prostoru
  Menzies Aviation (Czech), s.r.o.
 • Výběr informačního systému (ERP)

  vytvoření kompletní zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele ERP, popis procesů a činností, SW a HW pro aktuální a budoucí stav, katalog požadavků na ERP
 • Předimplementační analýza procesů

  provedení rámcové analýzy vybraných procesů pro reimplementaci ERP, popis procesů pro aktuální a budoucí stav, návrhy procesních změn s vazbou na požadovanou funkcionalitu ERP
  SILON s.r.o.
 • Optimalizace materiálových toků a intralogistiky

  analýza materiálových a informačních toků (MIFA) skladovacího a dopravně/manipulačního systému řízeného WMS, vizualizace toků, návrhy na zvýšení úrovně/výkonu inter. log. služeb
  Kimberly-Clark, s.r.o.
 • Koncepce skladování a manipulace v novém výrobním závodě

  zpracování layoutu skladu s navržením skl. systémů a techniky pro max. vytížení prostoru, optimal. uložení produktů dle ABC-XYZ analýzy a min. manipulace při činnostech ve skladu
  Taconova Production, s.r.o.
 • Logistika nákupu a řízení zásob náhradních dílů

  provedení analýzy koncepce strategického/operativního nákupu a řízení zásob, zpracování a vyhodnocení posudku IT/IS řešení pro řízení zásob, navržení optimální varianty dle cena/výkon
  České dráhy, a.s.
 • Logistická koncepce výrobní společnosti

  provedení analýzy dopravně/manipulačního a výrobně/skladovacího systému, vytvoření modelu materiál. toku (MMT), zpracování dispozičního řešení (layoutu) pracovišť, návrhy změn
  ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
 • Logistický audit

  provedení logistického auditu dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na nastavení logistického systému pro realizaci zakázek formou přímého prodeje ze skladu hotových výrobků
  Nedcon Bohemia, s.r.o.
 • Skladování a intralogistika

  provedení komplexní analýzy logistického systému (nákup, výroba, skladování) výrobního závodu, identifikace „úzkých míst“ materiálového toku, navržení optimalizačních řešení
  TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
 • Logistika nákupu a řízení zásob

  provedení analýzy koncepce strategického/operativního nákupu a řízení zásob s výstupy a návrhy pro optimalizaci nákupních postupů, metodiky řízení zásob a zavedení controllingu
  Pražská strojírna a.s.
 • Dispoziční řešení (layout) skladu

  vytvoření variantních návrhů layoutu nového skladu s ohledem na stávající stavební dispozici, navržené stavební úpravy, maximální vytížení skladovacího prostoru a dopravní cesty
  INFRA, s.r.o.
 • Předimplementační analýza

  součinnost se zadavatelem při provádění předimplementační analýzy dodavatelem nového ERP, návrhy změn funkcionality ERP, připomínkování a odsouhlasení výstupní dokumentace
  OTIS a.s.
 • Plánování a řízení výroby

  provedení analýzy systému plánování a řízení výroby od přijetí prodejní objednávky až po expedici zboží, vyhodnocení dopadu podpůrných procesů, návrhy opatření k dosažení zlepšení
  KINEX BEARINGS, a.s.
 • Logistická koncepce skladování a manipulace

  zpracování optimalizačního návrhu skladování zboží v regál. zóně DC s ohledem na jeho dispoziční řešení (layout), max. vytížení prostoru a minimalizace intenzity manipulace
  BEMETA DESIGN s.r.o.
 • Obchodně – logistická koncepce společnosti

  provedení komplexní analýzy, nastavení standardů a optimalizace procesů s řízení dokladů v ERP pro prodej strojů/náhradních dílů a servis strojů (od nabídek, přes nákup až po fakturaci)
  HK Agro, s.r.o.
 • Logistická studie distribuce zboží

  vytvoření projektového návrhu konceptu distribuce (materiálových toků) zboží Čechy – Morava – Slovensko – ostatní export, zpracování rámcové dokumentace VŘ na dodavatele služeb
  BONAVITA, spol. s r.o.
 • Výběr informačního systému (ERP)

  vytvoření kompletní zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele ERP, popis procesů a činností, SW a HW pro aktuální a budoucí stav, katalog požadavků na ERP
 • Optimalizace skladování a manipulace

  navržení komplexní koncepce, vytvoření dispozičního řešení (layoutu) skladu, optimalizace procesů a jejich standardizace s ohledem na materiálové toky a zpracování informací v ERP
  Salon Professional, s.r.o.
 • Plánování a řízení obchodních zakázek

  provedení procesní analýzy, vytvoření procesního modelu obchodu a implementace procesního řízení zakázek (od nabídek až po fakturaci) v informačním systému ERP
  PEKASS a.s.
 • Intralogistika a skladování neshodných výrobků

  vytvoření logistického konceptu manipulace a skladování, návrh snížení intenzity manipulace pro mater. tok výroba/sklad/výroba s ohledem na layout a max. vytížení skl. plochy a prostoru
  ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
 • Výběr informačního systému (ERP)

  vytvoření kompletní zadávací dokumentace (kvalifikační, technické a obchodní podmínky), popis procesů a činností, SW a HW pro aktuální a budoucí stav, katalog požadavků na ERP
  CHEMOSVIT, a.s. CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.
 • Logistická koncepce servisních služeb

  provedení procesní analýzy, navržení procesního modelu pro ne/plánované opravy, údržbu a servisní prohlídky, nastavení řízení v ERP od evidence zakázek, zajištění ND až po fakturaci
  PEKASS a.s.
 • Vývoj informačního systému (MES)

  odborná spolupráce na vývoji MES systému (Manufacturing Execution Systems), specifikace modulů a jejich funkcionalit, tvorba use case, průzkum trhu a stanovení obchodní strategie
  ICZ a.s.
 • Odstranění příčin a nedostatků v zavádění ERP

  odborná pomoc v oblasti identifikace příčin a nedostatků v zavádění informačního systému a návrh nápravných opatření vedoucích k zajištění úspěšné realizace projektu implementace
  HP trend, s.r.o.
 • Plánování výroby a řízení zásob

  vytvoření modelu pro plánování výroby a řízení zásob s prvky automatické předpovědi poptávky, ABC-XYZ analýz, výpočty řídících parametrů, návrhy objednávek nákup/výroba
  Lesaffre Česko, a.s.
 • Strategický rozvoj společnosti

  realizace projektu dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti, plánování rozvojových inovačních projektů, zlepšování firemních procesů, vzdělávání zaměstnanců a managementu
  HM-METAL s.r.o.
 • Logistický audit

  provedení logistického auditu dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na zvýšení kvality skladování v DC, zvýšení produktivity ve skladech, standardizaci procesů a zavedení controllingu
  Exiteria a.s.
 • Skladování a manipulace v nové skladové a výrobní hale

  vytvoření návrhu dispozičního řešení (layoutu) skladu a expedice s ohledem na materiálové toky, vytížení skladové plochy/prostoru, nakládku a vykládku, manipulační techniku/technologii
  ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
 • Řízení zásob zboží

  vytvoření interaktivního XLS modelu pro řízení zásob zboží na skladech s klíčovými prvky automatické předpovědi poptávky, výpočty PZ, hladin MIN a MAX, návrhy nákupních OBJ
  SA Trade s.r.o.
 • Výběr nového informačního systému

  poradenské a konzultační služby v rámci projektu výběru nového Komplexního informačního systému (KIS)
  Strojírenský zkušební ústav, s. p.
 • Interim management

  komplexní poradenská činnost v oblasti nastavení/optimalizace procesů s řízení dokladů v ERP pro strategický/operativní nákup, řízení zásob, skladování, distribuci a prodej produktů
  PEKASS a.s.
 • Logistický audit

  provedení logistického auditu dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na optimalizaci/standardizaci procesů nákupu, řízení zásob, skladování, distribuce zboží, servisu a prodeje ND
  PEKASS a.s.
 • Logistický audit

  provedení logistického auditu dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na zlepšení v oblasti logistiky nákupu, řízení zásob ND, skladování a plánování a řízení zakázek divize MODernizací
  ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.