• Efektivní skladování a manipulace v nové skladové hale

  návrh optimálního uložení zboží v regálové zóně s ohledem na max. vytížení skladového prostoru, minimalizaci intenzity manipulace, layout skladu, materiálový a informační tok
  SOVA STUDIO | M. Dubový
 • Logistická analýza systému řízení zásob náhradních dílů

  zpracování odborného posudku pro vypsání VŘ na dodavatele IT/IS řešení, vyhodnocení variant IT/IS řešení a navržením optimální varianty dle cena/výkon, hlavní doporučení k výběru
  M. Dubový
 • Řízení obchodních zakázek

  procesní analýza, vytvoření procesního modelu prodeje strojů, jeho nastavení v IS od evidence obchodních příležitostí, nabídek, zakázek, nákupních obj., dodávek, servisu a fakturace
  LH | M. Dubový
 • Logistická studie distribuce zboží

  projektový návrh nového konceptu distribuce (materiálových toků) zboží Čechy – Morava – Slovensko – ostatní export, zpracování rámcové dokumentace VŘ na dodavatele služeb
  PQL | M. Dubový, R. Malý
 • Intralogistika a skladování neshodných výrobků

  vytvoření logistického konceptu manipulace a skladování, návrh snížení intenzity manipulace pro mater. tok výroba/sklad/výroba s ohledem na layout a max. vytížení skl. plochy a prostoru
  M. Dubový
 • Analýza logistiky nákupu a systému řízení zásob

  analýza firemní koncepce strategického/operativního nákupu a řízení zásob s výstupy/návrhy pro optimalizaci procesů, výběr a hodnocení dodavatelů, metodiku ŘZ a zavedení controllingu
  LH | M. Dubový
 • Analýza plánování a řízení výroby

  analýza systému plánování a řízení výroby od přijetí prodejní objednávky až po expedici zboží, vyhodnocení dopadu podpůrných procesů, návrhy opatření k dosažení zlepšení
  PQL | J. Bazala, M. Dubový
 • Logistická koncepce výrobního závodu

  analýza dopravně/manipulačního a výrobně/skladovacího systému, rozbor a vytvoření modelu materiálového toku-MMT pro zpracování dispozičního řešení (layoutu) pracovišť, návrhy změn
  PQL | M. Dubový
 • Logistický audit

  provedení LA dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na nastavení firemního logistického systému pro další novou formu realizace zakázek – přímého prodeje ze skladu hotových výrobků
  PQL | J. Bazala, M. Dubový
 • Řízení servisních zakázek

  procesní analýza, navržení standard. procesního modelu pro ne/plánované opravy, periodickou údržbu a servisní prohlídky, evidenci zakázek a zajištění ND, nastavení v IS
  M. Dubový
 • Odstranění příčin a nedostatků v zavádění IS

  odborná pomoc v oblasti identifikace příčin a nedostatků v zavádění informačního systému a návrh nápravných opatření vedoucích k zajištění úspěšné realizace projektu implementace
  TOVIA | T. Prchal
 • Model plánování výroby a řízení zásob

  návrh modelu pro plánování výroby a řízení zásob zboží s prvky automatické předpovědi poptávky, ABC-XYZ analýz, výpočty řídících parametrů, návrhy objednávek nákup/výroba
  PQL | M. Dubový
 • Strategický rozvoj společnosti

  realizace projektu dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti, plánování rozvojových inovačních projektů, zlepšování firemních procesů, vzdělávání zaměstnanců a managementu
  TOVIA | T. Prchal
 • Logistický audit

  provedení LA dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na zvýšení kvality skladování v DC, zvýšení produktivity u prováděných činností, standardizaci procesů a zavedení controllingu
  PQL | M. Dubový
 • Skladování a manipulace v nové skladové a výrobní hale

  návrh intralogistiky s ohledem na DISPO řešení (layout) sklad. ploch a expedice, materiálové toky, vytížení skladové plochy/prostoru, nakládky a vykládky, manipulační techniku/technologii
  PQL | M. Dubový
 • Řízení zásob zboží

  vytvoření interaktivního XLS modelu pro řízení zásob zboží na skladech s klíčovými prvky automatické předpovědi poptávky, výpočty PZ, hladin MIN a MAX, návrhy nákupních OBJ
  PQL | M. Dubový
 • Výběr nového informačního systému

  poradenské a konzultační služby v rámci projektu výběru nového Komplexního informačního systému (KIS)
  TOVIA | T. Prchal
 • Interim management

  poradenská činnost v oblasti nastavení/optimalizace procesů a jejich řízení pro strategický a operativní nákup, řízení zásob, skladování, dopravu, distribuci a prodej zboží s vazbou na ERP
  M. Dubový
 • Logistický audit

  provedení LA dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na optimalizaci/standardizaci procesů nákupu, řízení zásob, skladování, distribuce zboží, servisních činností a prodeje ND
  M. Dubový
 • Logistický audit

  provedení LA dle metodiky KLA s výstupy/návrhy na zlepšení v oblasti interní logistiky, zejména nákupu, řízení zásob náhradních dílů a procesu řízení zakázek divize MODernizací
  M. Dubový

Odteď už vám žádná novinka neunikne