Nejbližší termín

13. 6. 2024
počet dnů: 1
ONLINE
2490 Kč + DPH

O kurzu

Připravili jsme pro vás typické modelové příklady, a když si přinesete i vaše firemní data, můžeme provést kýžené výpočty přímo na nich. Odnesete si tak údaje pro vlastní nastavení kanbanu nebo si ověříte, zda vaše stávající interní nastavení kanbanu je OK (a možná tak zjistíte, proč systém doposud nefungoval k vaší plné spokojenosti).

 

Obsah kurzu:

  1. Identifikace materiálových položek vhodných pro kanban.
  2. Správné stanovení charakteristik budoucí spotřeby materiálové položky.
  3. Modelový výpočet pro dimenzování kanbanu (velikost a počet binů, frekvence doplňování).
  4. Simulace budoucího průběhu zásoby řízené kanbanem.

 

Tento online kurz je zaměřen na praktické výpočty. Je tedy nutné, abyste měli k dispozici počítač, na kterém bude fungovat MS Excel. Připravili jsme pro vás typické modelové příklady. Data o vašich materiálových položkách nejsou podmínkou (máme k dispozici řadu vlastních praktických příkladů), ale jsou výhodou, chcete-li procvičované výpočty uplatnit rovnou na nich.

 

O jaká data jde?

  • Spotřeby těch materiálových položek v nákupu, výrobě či distribuci, které aspirují na řízení pomocí kanbanu. Může jít o plán, predikci nebo relevantní historická data (u plánů a predikcí plus předpokládaná míra fluktuace ve spotřebě).
  • Průběžné doby potřebné k opatření běžných dávek sledovaných materiálových položek (dodací lhůty u nákupu, lead time u výroby).
  • Finanční hodnota a skladovací parametry dotčených materiálových položek (rozměry, hmotnost, min. balení atp.).

Všechna vaše data zůstanou pouze na vaší výpočetní technice. Jsme připraveni s každým přihlášeným účastníkem dílny zkonzultovat strukturu jeho dat dopředu.

Online kurz se uskuteční prostřednictvím služby Whereby. Přístupové údaje budou účastníkům zaslány e-mailem 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Pro koho je kurz určen a co je v jeho ceně

Všem těm, kteří se chtějí naučit korektním způsobem počítat parametry pro nastavení fungujícího systému kanban a ještě před tím rozpoznat, zda daná materiálová položka je pro kanban vůbec vhodná. Dále každému, kdo si chce srovnat dosavadní používané způsoby výpočtů a ověřit si tak jejich správnost.

 

Každý účastník po kurzu obdrží v elektronické podobě PDF soubor s prezentací a Excel soubor s modelovým výpočtem parametrů kanbanu.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Rozpoznat podmínky pro efektivní nasazení kanbanu (tj. kdy kanban ano, kdy spíše ne).
 • Používat pro toto „rozpoznání“ odpovídající datovou analýzu.
 • Korektně kalkulovat parametry pro fyzické nebo elektronické nastavení kanbanu.
 • Používat jednoduchou simulaci v prostředí MS Excel k prověřování variantních řešení.
 • Vyhodnocovat testované varianty při rozhodování, kterou z nich realizovat v praxi.
 • Monitorovat platnost podmínek, které byly pro kanbanovské kalkulace brány jako výchozí.
 • Stanovovat reálné projektové kroky k realizaci fyzického či elektronického systému kanban.

Rozsah školení: 1 den v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

13. 6. 2024
počet dnů: 1
ONLINE
2490 Kč + DPH