Něco o partnerovi

Společnost TOVIA s.r.o. se specializuje na odborné a celostní poradenství v oblasti informačních systémů, procesního a strategického řízení a certifikace ISO 9001:2016.

Služby poskytované při výběru a implementaci ERP, MES či CRM systémů pomáhají společnostem nalézat a implementovat optimální IT/IS řešení, která splňují zákaznické požadavky a umožňují další rozvoj.

Bezmála 20 let praxe v prodeji a implementaci ERP, CRM v České republice a zemích jako Německo, Maďarsko, Polsko nás naučilo jedné zásadní pravdě „ERP projects are won or lost at the beginning.

Vytváření flexibilního a stabilního prostředí pro výkonnou firmu, eliminace rizik a hledání nových příležitostí, vytyčení konkrétních cílů, nalezení optimální cesty k dosažení těchto cílů a změření jejich výsledků umožňuje zákaznické poradenství v oblasti procesního řízení, analýzy procesů a řízení výkonnosti firmy.

Certifikační služby jsou poskytovány pro zavádění systému řízení a jakosti dle ISO 9001:2016.

Oblast spolupráce s partnerem v LOGISTIQ HUBu

Informační systémy & automatizace, Procesy & procesní řízení, Certifikace jakosti, Audity & analýzy