Koncepce skladování a manipulace v novém výrobním závodě