Všechny instrukce obdržíte e-mailem po objednání akce na našem WEBu. Pokud nebude určeno jinak, stačí si přinést zapisovací potřeby nebo notebook, se kterým budete pracovat.

Důležité je přijít v pohodlném oblečení, s dobrou náladou, a především s chutí poznat zajímavá know-how a naučit se je úspěšně implementovat ve vašich firmách.


 

FAQ | Kurzy a školení

FAQ | Poznat  & umět