O lektorovi

Alexandr Kocián, MLog., ALog. je externím poradcem v oblasti logistiky a nákupu, certifikovaným auditorem managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a osobou zodpovědnou k řízení prevence rizik.

Působil 11 let ve společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., kde 6 let vedl oddělení nákupu a logistiky na pozici managera pro střední Evropu.

Od roku 2015 působil doplňkově jako OSVČ se zaměřením na projekty v rámci zlepšování kvality procesů v oblasti supply chain a BOZP a od roku 2020 již plně jako OSVČ.

Od roku 2021 jako jednatel společnosti Smarthink trade and consulting s.r.o.

Propojuje prvky quality managementu, BOZP a efektivity procesů s ohledem na potřeby prostředí logistických provozů.

„Pokud něco děláš, tak to dělej nejlépe, jak umíš. A když to neumíš, tak se to nauč.“ – Alexandr Kocián

AKTUÁLNÍ KURZY, KDE LEKTOR ŠKOLÍ