O lektorovi

Ing. Bc. Lenka Sabelová je aktuálně OSVČ a zabývá se poradenstvím, poskytováním školení a poskytováním konzultací.

V letech 1990 – 2011 pracovala u Celní správy České republiky. CS ČR opouštěla z pozice zástupkyně ředitele a ředitelky odboru cel a daní Celního úřadu Brno. Z titulu své pracovní pozice byla pověřena řízením daného odboru, tvorbou metodiky, individuálních aktů řízení, koordinace činností odboru s činností ostatních útvarů CÚ. Po dobu zaměstnání u CS ČR byla lektorem v systému vzdělávání CS v oblasti celní agenda a rovněž v managerském programu vzdělávání nižšího managementu.

V letech 2011 – 2021 působila ve společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o. na pozici Customs Manager. Její hlavní pracovní náplní byla účast na projektech v oblasti celní problematiky a nastavování procesů celního řízení, konzultace, poradenství v celní oblasti a v oblasti statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat, kontakt s celními úřady.

Od roku 2001 pracuje jako externí lektor a spolupracuje s agenturami, jež zajišťují profesní vzdělávání (mimo jiné Regionální hospodářská komora Brno (www.rhkbrno.cz), Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (www.khkzk.cz), INTEGRA CENTRUM (www.integracentrum.cz) a další.

Je spoluautorkou odborné publikace CLO, edice MERITUM, vydavatelství ASPI a.s. Praha.

Publikuje v odborných časopisech společnosti Wolters Kluwer a je odborným garantem ASPI Navigátor „Celní řízení“.

V rámci spolupráce s RHK Brno se podílela na přípravě případových studií pro VŠ a pravidelně zde i v návaznosti na zpracované případové studie přednáší.

„Cíl je sen, ke kterému napíšete datum.“ – Louise L. Hay

AKTUÁLNÍ KURZY, KDE LEKTOR ŠKOLÍ