O lektorovi

Bc. Radek Hoško, MLog. je specialista námořní logistiky s 25 – ti letou praxí na pozicích operativy/obchodu/projektového managementu vč. realizací přeprav nadměrných a těžkých kusů. Aktuálně pracuje na pozici se zaměřením zejména na nákup služeb a realizaci servisu námořní logistiky dovozu surovin do výroby a vývozu hotových výrobků.

Vzdělání a zkušenosti:

  • Státní zkoušky z anglického jazyka – úroveň C2
  • Certifikát Manažer dopravy, akreditováno MŠMT
  • Pravidelné kurzy přepravy nebezpečného zboží ADR/RIM/IMO
  • Promoce na Vysoké škole logistiky, katedra Dopravní logistika – 2015
  • Zaměření na námořní celokontejnerové přepravy FCL, sběrnou službu LCL (ocean/sea/short sea), konvenční a RO-RO námořní přepravy včetně nadměrných a těžkých kusů s návazností na kombinovanou, silniční, říční přepravu z/do přístavu lodění, včetně překladů v přístavech, dalších doplňkových přístavních činností a celního odbavení při vývozu i dovozu
  • Certifikace MLog, Ostrava 17/06/2022

„V životě je potřeba se pro něco zapálit, v krematoriu už je pozdě.“ – Radek Hoško

AKTUÁLNÍ KURZY, KDE LEKTOR ŠKOLÍ