Nejbližší termín

čt 10.06.2021
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
5900 Kč + DPH

Pro koho je workshop určen

Pro všechny pracovníky, kteří se ve svých společnostech aktivně zabývají LEAN a SIX SIGMA projekty, stejně tak pro nováčky, kteří dostali za úkol tuto metodiku implementovat do podnikové praxe.

 

Workshop je určen nejen pro průmyslové inženýry, projektové manažery, logistiky, technology, střední a vyšší management, ale také i pro referentské a operativní pozice a další zájemce o tuto oblast.

Osnova a obsah workshopu

 • filosofie a historie Lean Six Sigma
 • historie Toyota Production System
 • nástroje Lean a Six Sigma, jejich použití v praxi s praktickými ukázkami
 • metodologie DMAIC a ukázky na praktických projektech
 • případové studie projektů Lean a Six Sigma
 • podpora zavedení Lean Six Sigma v organizaci
 • jak podporovat a řídit změnu
 • Lean není klišé a jak jej nastavit ve společnostech, stejně tak v běžném soukromém životě

 

Lean pomáhá odstraňovat ztráty a zvyšuje efektivitu procesů. Six Sigma usiluje o odstraňování odchylek a omezování vad zvyšováním kvality.

Lean Six Sigma kombinuje nástroje Leanu, jakými jsou mapování toku hodnot (value stream mapping), vyvažování pracovní zátěže (work load balancing) nebo týdenní setkání „Kaizen events“ s analytickým nástroji Six Sigma, k nimž především patří Paretova analýza 80/20 a statistická analýza nebo DPMO (počet vad na milión příležitostí k vadě).

Metodologie DMAIC (Define – definice, Measure – měření, Analyze – analýza, Improve – zlepšení, Control – kontrola) je základním prvkem v Six Sigma a v projektech Lean Six Sigma je používána především ke zdokonalování již existujících procesů.

Co se minimálně dozvím, naučím nebo si odnesu?

 • Teoretický a praktický základ, jak začít Lean Six Sigma aplikovat v naší společnosti a jak začít tyto projekty.
 • Ujasním si, jak se oba přístupy doplňují a pochopím pokročilé nástroje a techniky Lean Six Sigma.
 • Seznámím se s praxí ověřeným přístupem metodologie DMAIC, díky níž jsou dosahovány reálné výsledky Lean Six Sigma projektů.
 • Praktické dovednosti a znalosti z reálných implementací, templaty, formuláře, nápady aj.
 • ... a mnoho dalšího co Vás a váš tým posune mnohem dál, než si myslíte.

Organizace & průběh akce

Den 1: (08:30) 09:00 - 16:00 hod.
08:30 - 09:00 | Registrace

Prezence účastníků, ranní káva nebo čaj.

09:00 - 12:00 | Dopolední blok

Zahájení a krátký úvod do problematiky, interaktivní výklad, příklady z praxe, diskuze, coffee break.

12:00 - 13:00 | Polední přestávka

Placený oběd.

13:00 - 16:00 | Odpolední blok

Pokračování ve výkladu a příkladech z praxe, diskuze, coffee break. Ukončení workshopu.

Kdo vás bude učit?

Termíny & objednávka

čt 10.06.2021
počet dnů: 1
LOGISTIQ HUB, Praha 3
5900 Kč + DPH

Odteď už vám žádná novinka neunikne