Něco o partnerovi

Komora logistických auditorů (KLA) je nezávislým profesním sdružením v ČR, které sdružuje a organizuje ve svých řadách vysoce kvalifikované odborníky z oblasti logistiky, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů, které vždy reflektují aktuální dění trhu.

Při provádění logistických analýz a auditů auditoři logistiky striktně dodržují metodické postupy a zásady KLA. Jimi vytvořené posudky a analýzy jsou vnějším, a především vždy garantovaným nezávislým posouzením stavu dané oblasti interní logistiky zákazníka.

Auditor logistiky – člen Komory logistických auditorů – vlastní příslušný certifikát o odborné a osobnostní způsobilosti provádět nezávislé logistické audity.

Oblast spolupráce s partnerem v LOGISTIQ HUBu

Logistický audit, Audity & analýzy