O lektorovi

Michael Rada je zakladatelem INDUSTRY 5.0, zároveň je jednatelem společnosti IBCSD LAB. Od roku 1990 do začátku vlastního podnikání v roce 2013 působil ve středním a později ve vyšším managementu logistických i marketingových, obchodních, business developmentu, nákupu a řadě dalších pozicích.

Úspěšně absolvoval zkoušky IATA včetně DGA ve Vídni.

Je aktivním autorem řady odborných článků z oblasti logistických a obalových inovací.

Je autorem řešení vratné paletové fixace FIXLOG ONE – FIXLOG THREE.

V letech 2008 – 2013 působil v senior managementu logistické divize druhé největší korporace Japonska (SUMITOMO CORPORATION) na pozici business Development.

Od roku 2013 samostatně podnikající v oblasti systémové prevence plýtvání a vzniku odpadu FYZICKÉHO, SOCIÁLNÍHO, URBANISTICKÉHO, PROCESNÍHO a PLÝTVÁNÍ ČASEM. Specializuje se mimo jiné i na zvyšování efektivity globálních dodavatelských řetězců a v oblasti, vývoje efektivních obalových prostředků.

Od roku 2014 je tvůrcem nové průmyslové metodologie – INDUSTRIAL UPCYCLING zabývající se aktivním využitím přebytků výroby a jejich přímým druhotným zužitkováním.

1.12.2015 zakladatel INDUSTRY 5.0, řídí síť ve 112 zemích světa (07/2023).

Od roku 2015 je zakladatel hnutí E-MOTION podporující integraci osobní elektromobility do profesní i soukromé sféry.

Vlastník ochranné známky IBCSD a řady designů průmyslových obalů.

Mezi jeho klienty patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejenom v ČR, ale i zahraničí.

Z práce pana Rady čerpají nejen firmy, ale i Evropská Komise, OSN, Globální auditorské společnosti, Univerzity, Vlády států a řada dalších.

„Neexistuje pro mne není překážkou, jen prvním krokem k nové výzvě.“ – Michael Rada

AKTUÁLNÍ KURZY, KDE LEKTOR ŠKOLÍ