Něco o partnerovi

PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. je poradenskou společností, která personálně navázala na desetileté působení PQL s.r.o., dceřiné společnosti holandské firmy PCA b.v. (Production Control Advisers, ltd.).

Společnost se v oblasti logistiky a managementu kvality zaměřuje především na malé a střední podniky (výrobního i nevýrobního charakteru), kde efektivně pomáhá nahradit přirozenou absenci samostatných útvarů zabývajících se řízením a rozvojem těchto oblastí. Logistické know – how je ale schopna poskytnou také velkým organizacím a jejich jednotkám.

Partnerským projektem je LOGISTICKÁ AKADEMIE, která úspěšně vzdělává a certifikuje logistiky z praxe.

Společnost PQL byla prvním českým subjektem, který uvedl na trh logistických služeb logistický audit, dnes metodicky zastřešený Komorou logistických auditorů (KLA).

Oblast spolupráce s partnerem v LOGISTIQ HUBu

Logistika nákupu & řízení zásob, Logistika výroby, Logistika skladování & manipulace, Logistika dopravy & distribuce, Audity & analýzy, Projektování logistických systémů