Logistika nákupu a řízení zásob je úzce spjata s řízením a průběžnou kontrolou nákupních procesů navazujících na vizi, strategii a cíle společnosti, s dokonalou znalostí firemních potřeb, se systematickou prací s dodavateli a s optimalizací zásob nakupovaných produktů, která se netýká pouze jejich snižování.

 

Jakékoliv zisky z ušlých příležitostí, spojené s nadbytkem nebo nedostatkem produktů, jsou ztrátou a strategický a operativní nákup má za úkol toto riziko eliminovat na minimum. Není totiž nic horšího než, nemít „co“ prodávat, nemít „z čeho“ vyrábět anebo nemít náhradní díly pro urgentní servisní zásah.

Efektivní nákup a optimalizace řízení skladových zásob

Společnostem pomáháme zvyšovat výkon a efektivitu jejich nákupních systémů tak, aby pracovníci nákupu dokázali včas a ekonomicky uspokojit všechny požadavky svých interních zákazníků. Dle „best practice“ zavádíme koncepční řešení s maximální podporou řízení procesů v informačním systému ERP.

Nakoupený materiál, zboží, služby nebo expertní práce jsou každé firmě k ničemu, jestliže tyto produkty nesplňují její požadavky na sortiment, množství, kvalitu, cenu, termín, čas a místo dodání.

Na základě firemních potřeb a analýzy procesů, nebo logistického auditu, stanovíme nákupní strategii a vymezíme postavení společnosti vůči jednotlivým dodavatelům. Podporu nákupního procesu postavíme na automatizaci rutinních činností a na rychlém přenosu informací a dat v informačním systému ERP.

 

Nákupčí naučíme, jak správně provádět výběr a hodnocení dodavatelů pro navázání partnerských, vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a společně nadefinujeme klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

 

Vhodnou variantu řešení pro optimalizaci zásob navrhneme s ohledem na požadovanou úroveň a kvalitu plánování a řízení zásob na skladech. Základem je vždy „restart“ v používání informačního systému ERP, pokud funkcionalitou (hladinové řízení, ABC-XYZ analýza, predikce (forecast) spotřeby), disponuje.

 

V případě nutnosti rozšíření jeho funkcionality, popíšeme nutné SW úpravy (customizace) a dohlédneme na jejich realizaci. Nejvyššího stupně automatizace řízení a dynamické optimalizace zásob v reálném čase lze dosáhnout s pomocí speciálního a sofistikovaného SW, který je vždy online napojen na nadřazený informační systém ERP. Pomůžeme s jeho výběrem (dle indexu „cena/výkon“) a následnou implementací.

 

Vytváříme komplexní firemní koncepce, které zavádí ověřené logistické standardy do každodenní praxe.

Poptávka služeb - Logistika nákupu a řízení zásob

    * - povinné údaje

    Naše další služby