Něco o partnerovi

Vzdělávací společnost SOVA STUDIO vznikla v roce 2002 jako samostatná divize firmy SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., působící na trhu již šestnáct let.

Společnost se v oblasti vzdělávání zaměřuje na obory, které pokrývají celé spektrum potřeb odborného vzdělávání. Díky novým znalostem mohou jednotlivci a firmy růst a zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Kurzy, workshopy i firemní školení umožňují jejich další rozvoj, protože vzdělávací akce jsou maximálně přínosné a získané vědomosti uplatnitelné v běžné praxi.

Věříme, že správné znalosti a dovednosti ve správný čas a ve správné hlavě otevírají dveře příležitostem, které mění svět.

Oblast spolupráce s partnerem v LOGISTIQ HUBu

Pořádání otevřených a firemních kurzů, workshopů a speciálních akcí pro