Dostupné a pravdivé informace jsou nezbytné pro rozhodování a moderní logistika je na disponibilitě a funkcionalitě komunikačních, informačních a řídicích systémů v současnosti víceméně životně závislá. Bez podpory v informačních technologiích a jejich automatizačních prvků nelze v současnosti efektivně plánovat a řídit veškerý tok materiálu a informací a také nasazení personálu a všech dostupných zdrojů.

 

Informační systémy a technologie podporující firemní procesy jsou nástrojem komunikace, který spojuje jednotlivé, nejenom, logistické aktivity a informační tok související s touto komunikací a jeho kvalita jsou nezbytným základem pro konkurenční výhodu jakkoliv veliké výrobní nebo obchodní společnosti.

Informační a komunikační technologie pro podnikovou praxi

Pomáháme se správným výběrem ICT systémů a asistujeme při jejich implementacích. Specializujeme se na oblasti řízení zásob, plánování a řízení výroby, řízení skladů, dopravu a distribuci a také na ERP a CRM.

Podle holisticko–procesní klasifikace se firemní IS skládá z ERP jádra, CRM zaměřeného na zákazníky, systému řídícího dodavatelský řetězec SCM a manažerského IS – MIS. Toto základní schéma zastřešuje procesy (business processes) a samo je zastřešeno konceptem business intelligence (BI).

Nabídka ICT produktů umožňuje společnostem vybrat si taková řešení, která nejenom respektují velikost a zaměření firmy, ale především splní předpokládaná očekávání a bude s nimi dosaženo vytčených cílů.

 

Výběr technologického řešení a s tím související výběr optimálního dodavatele je náročný proces. Chyby při výběru nejvhodnějšího řešení a následné nasazení vybraného ICT systému i s jeho nedostatky mohou způsobit vážné problémy v efektivním fungování podniku, které se následně obtížně odstraňují a řeší.

 

Na začátku výběru je potřeba mít jasnou představu, stanovit cíl, definovat strukturu řešení, požadavky na dodavatele. Analýzou podnikových procesů a firemních potřeb identifikujeme slabá místa a omezení a sestavíme požadavky na funkcionalitu nového informačního systému nebo technologie. Výstupem této etapy je vypracování konkrétního a přesného návrhu zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

 

Provedeme a povedeme váš výběrový tým celým složitým procesem výběru a obchodních jednání. Pro jednání hodnotící komise vypracujeme návrh posouzení a vyhodnocení nabídek zájemců a uchazečů.

 

Klíčem k úspěšnému zavedení vybraného systému je jeho včasná a plynulá implementace dle předem schváleného rozpočtu. Odborným dohledem a efektivním řízením celého projektového procesu udržíme vazbu na zadávací dokumentaci a stanovené cíle, pomocí hodnotících kritérií KPI a kontrolních bodů pro implementaci eliminujeme její kolizní stavy, nastavíme průběžnou kontrolu prováděných prací a plnění díla včetně kontroly všech vynaložených nákladů. Pomůžeme vám vyhnout se „nekonečnému“ zavádění.

 

Investicí do moderních technologií ovlivníte chod firmy na velmi dlouhou dobu. Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější produkt dle indexu cena/výkon a ušetřit čas a peníze během jeho nasazování do provozu.

Poptávka služeb - Informační systémy a technologie

    * - povinné údaje

    Naše další služby