V každé společnosti, která realizuje materiálový tok, existuje více či méně funkční logistický systém. Aby firma neztratila svoji konkurenceschopnost a nezačala trpět vnitřními procesními chybami spojenými s jejím růstem, je potřeba včas opustit existující logistickou koncepci a pro materiálové a informační toky, které budou ve všech ohledech koncepční a účinné, vytvořit koncepci novou, moderní a efektivní.

 

Projektování logistických systémů, výroby a montáží nebo skladování je kontinuální projektovou činností technicko-ekonomického charakteru, spočívající v analyzování, navrhování nových řešení a systémových změn, zpracování projektové dokumentace pro nově zřizované nebo modernizované (racionalizované) výrobní provozy a dílny anebo sklady, přípravě projektů a jejich managementu.

Projektování logistických systémů výroby, montáží a skladování

Poskytováním komplexních projektových služeb pomáháme společnostem v jejich stávajících nebo nových výrobních a skladových provozech zvyšovat výkon a efektivitu jejich logistických systémů.

Při projektování můžete nadělat tolik chyb, kolik chcete, a všechny se velmi vyplatí, pokud zabrání omylům a finančním ztrátám při budoucí realizaci.

Projektové činnosti jsou realizovány postupně v jednotlivých projektových etapách. V první fázi projektu, na základě cílových ukazatelů a výchozích parametrů, stanovíme základní koncepci modifikovaného či nového logistického systému a určíme informačně-datovou základnu potřebnou pro zpracování analýz.

 

Detailní analýzou a vyhodnocením získaných informací, týkajících se především materiálových toků, vyráběných nebo skladovaných produktů, jejich množství a zásob, vytížení a kapacity výrobních pracovišť či skladových ploch a prostoru, manipulační techniky a technologie, obalů a balení (in/out) atp., získáme potřebné vstupní informace, základní a rozhodující požadavky pro navržení systému a jeho prvků.

 

V projektové etapě nejprve navrhneme a vypracujeme základní varianty řešení logistického systému a následně, po jejich vyhodnocení, detailně rozpracujeme vybranou variantu s ohledem na dispoziční řešení (layout) daného provozu nebo podniku, optimalizaci materiálových toků, požadovaný stupeň technologické vybavenosti, mechanizace a automatizace, efektivní procesy s podporou ICT systémů.

 

Výstupní dokumentace se stává podkladem pro vlastní realizační etapu, pro kterou stanovíme postup realizačních opatření pro uplatnění optimální varianty v praxi. Autoři projektů se těchto fází účastní v pozicích odborných konzultantů nebo také jako interim manažeři, kteří jsou pověřeni řízením projektu.

Poptávka služeb - Projektování logistických systémů

    * - povinné údaje

    Naše další služby